فروشگاه جامع پروژه های معماری
دانلود بهترین پروژه های دانشجویی معماری مرجع پروژه های معماری معمآرک معدن پروژه های معماری وبسایت معمآرک مرجع دانلود های معماری

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری

چکيده :

هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی  و اجتماعي در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين مجموعه‌ها را مورد بررسي قرار مي دهيم. براي شناخت بيشتر نمونه‌هاي مشابهي را در نقاط مختلف جهان مورد بررسي قرار داده‌ايم. مطالعه شهر تبریز براي طراحی صحيح مجموعه و رسيدن به هدف ابتدايي طراحي مجموعه ( ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا دريافت خدمات تفریح و ارتباط انسانها با يکديگر) الزامي بوده است. به کمک تحليل هايي که از جهات مختلف بر روي سايت انجام شده؛ نحوه قرارگيري ساختمان در سايت؛ نحوه جهت‌گيري آن امتدادهاي موثر بر ساختمان؛ وروديهاي آن و ... استخراج شده است. از آنجايي که سعي شده که ساختمان بيشترين هماهنگي را با محيط داشته باشد؛ آناليز سايت مهمترين ابزارهاي طراحي را در اختيار ما گذاشته است. برنامه‌ريزي کالبدي نيز فضاهاي مورد نياز و ميزان آنها را مشخص خواهد کرد. بديهي است که در روند طراحي؛ توجه خاص به ملاحظات ديد و منظر و طراحي احجام  بر اساس ويژگيهاي سايت براي رسيدن به بهترين ديدها و مناسبترين احجام الزامي بوده است.

 
که شامل فهرست زیر است:

چکيده :    2
1-1 . مقدمه:    3
2- 1 . سيري در نظريه‌هاي تجارت    4
4- 1 . بخش اول: تاریخچه ساختمان های اداری    8
1-4-1 .  تاریخچه نظام اداری در جهان    8
2-4-1. نگاهی به ساختار نظام اداری در ایران    8
1-2-4-1. دوران قبل از اسلام    8
- نظام اداری مادها    8
-دوران هخامنشیان    9
دوره اشکانیان    9
دوران ساسانیان    10
2-2-4-1 . سیستم اداری ایران بعد از ورود اسلام    10
-  دوران امویان    10
دوران عباسیان    10
دوران تیموریان    10
-  دوران صفویان    10
دوران افشاریان    11
دوران قاجاری ها    11
دوران پهلوی    11
- جمهوری اسلامی ایران    11
5-1 . بخش دوم: تعاریف و مفاهیم    11
1-5-1 . اداره    12
2-5-1 .  نظام یا سیستم    12
3-5-1 . مساحت، جمعیت اداری و مساحت سرانه    12
6- 1 . اوقات فراغت    16
7-1 . تعاریف  ارائه شده از اوقات فراغت :    16
8-1 . مقایسه مفهوم « اوقات فراغت » با چند واژه دیگر    17
1 - فراغت و بیکاری :    17
2 - فراغت  و کار :    17
3 - فراغت و تفریح سالم    17
شاخص‌های کیفی و کمی اوقات فراغت :    18
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377)9- 1 . نقش و كاركرد اوقات فراغت    18
10-1 .  آثار و نتايج اوقات فراغت    19
11-1 . تفريح وتفرج    20
1-11-1 . تعریف واژه تفریح    20
2-11-1 . تعریف واژه تفرج    21
12-1 . مفاهیم مربوط به تفرجگاهها    21
منابع تفرجگاهی    21
13-1 . پیش بینی تقاضای تفرجگاهی    22
14-1 . رابطه جمعیت و تفرج    22
15-1 . الگوی بهینه بررسی مسائل تفرجگاهی    24
1-15-1 . الگوهای حلقه ای متحدالمرکز :    24
3-15-1 .  ارائه طرح تفرجگاهي پيشنهادي    25
(مهندسین مشاور رهشهر، نگرش های نوین به فضاهای باز تفریحی، 1377)    25
1-2 . نگاهي به تجارت ايران    26
2-2 . نقش ايران در احياي جاده ابريشم    29
3-2 . لزوم مراکز تجاري در يک شهر    30
4-2 . تاريخچه مجموعه‌هاي تجاري و اجتماعي در ايران    30
5-2 . چگونگي پيدايش مجموعه‌هاي تجاري از نقطه نظر تاريخي و اجتماعي    31
6-2 . سير تکاملي مجموعه‌هاي تجاري :    32
7-2 . بررسي بازارهاي ايران ـ تکامل بازار    33
8-2 . بررسي مجموعه‌هاي تجاري گذشته از نظر شهرسازي    33
9-2 . بررسي خصوصيات ويژه مجموعه‌هاي تجاري گذشته از نظر اقتصادي واجتماعي    34
10- 2  . انواع مجموعه‌هاي تجاري و بخش‌ هاي تشکيل دهندۀ آن    36
1-3 . گذری بر مراکز تجاری تفریحی معروف دنیا    38
2-3 . تجاری اداری تفریحی الماس شرق مشهد مجتمع    44
3-3 . مرکز تجاری اداری تفریحی بين‌المللي دبي    48
.اتاق‌هاي جلسات    48
سالن کنفرانس ـ تئاتر    48
سالن سرپوشيده    48
اتاق‌هاي گردهمايي    48
سالن اجتماعات اصلي    49
دفاتر اجرايي    49
آپارتمان‌هاي مرکز تجارت    49
باشگاه خصوصي    49
4 . بخش تجاری    50
1-1-4 . مبلمان و طراحي داخلي فضاهاي تجاري    50
2-1-4. نور‌پردازي در مراکز تجاري    51
3-1-4 . آکوستیک در مراکز تجاري    52
4-1-4 . انعطاف‌پذيري مراکز تجاري    52
5-1-4 . ستون‌بندي و اسکلت در مراکز تجاري    52
6-1-4 . ارتفاع طبقات در مراکز تجاري    52
7-1-4 . عمق ساختمان تجاري    53
8-1-4. سيرکولاسيون در مراکز تجاري    53
9-1-4 . ويترين در مراکز تجاري    54
10-1-4 . آبنما در مراکز تجاري    55
11-1-4 . فضاي سبز در مراکز تجاري    55
12-1-4 . تهويه در مراکز تجاري    56
13-1-4 . پارکينگ در مراکز تجاري    56
14-1-4 . بررسي ضوابط ومقررات در ارتباط بامركز تجاري    56
2-4  . بخش اداری    59
مطالعات عمومی    59
1-2-4 . ملاحظات برنامه ریزی:    59
2-2-4 .  فضا و مصالح    60
3-2-4 . ساختارهای سقف    61
4-2-4 .  طراحی مدولار    63
5-2-4 .  شبکه های طراحی    64
8-2-4 .  تعیین قطعات منظم برای فضاهای کار    66
9-2-4 .  سیرکولاسیون    67
10-2-4 .  راهروها    68
11-2-4 .  پلکان ها    68
12-2-4 . مبلمان اداری    69
13-2-4 . اصول کلی لوازم كار اداري    71
14-2-4 .  وسایل کار درایران    72
15-2-4 . ملاحضات در چیدمان    72
16-2-4 . تنظیم فضا با تغییرات    74
17-2-4 .  طراحی محل و میدان کار از دیدگاه آنتروپومتری    75
18-2-4 . عملکرد فضائی و محدودیت ها:    76
19-2-4 .  آثار عوامل طبیعی بر انسان    76
20-2-4 . دمای محیط    76
21-2-4. سرو صدا    77
22-2-4 .  نور    78
23-2-4 .  رنگ    80
24-2-4 .  بافت    83
25-2-4 .  دید های خارجی و داخلی    84
26-2-4 . زیبا شناسی    86
27-2-4 .  فرم    86
28-2-4. حفاظت و امنیت    87
29-2-4 .  اقدامات آکوستیکی    88
30-2-4 . توصیه های روان شناسی محیط کار    89
31-2-4 .  ازدحام و مسائل مربوط به فضای شخصی :    91
3-4 . بخش تفريحي    93
1-3-4 . فضاهای تفریحی    93
2-3-4. بیلیارد    94
3-3-4 . بازیهای کامپیوتری    94
4-3-4 . سالن اجتماعات چند منظوره (آمفی تئاتر)    94
سالن انتظار    96
5-3-4 . فضاهای نمایشگاهی    96
بخش تفریحی    97
6-3-4 . سالن ورزشهای آبی    97
7-2-4 . زمینهای روباز ورزشی    99
8-3-4 . پیست اسکیت    99
9-3-4 .  جاده تندرستی    99
10-3-4 . مسیر دوچرخه سواری    101
11-3-4 . پارک بازی کودکان    101
12-3-4 . بازیهای کامپیوتری و کافی نت    102
13-3-4 . رستوران    103
14-3-4 . پارکینگ    105
15-3-4 . تأسیسات    106
16-3-4 . رفاهی – خدماتی    106
4-4) اقليم سرد ( كوهستان هايشمال غربي )    111
2-5 . ويژگيهاي معماري بومي مناطق سرد    111
3-5 . انتخاب مصالح ساختماني متناسب با اقليم سرد    112
شرايط بحراني هواي خارج    113
دماي مطلوب هواي داخلي    113
4-5 . جهت قرار گيري ساختمان در اقلیم سرد    114
5-5 .  موقعيت جغرافيايي شهر تبريز    117
6- 5 . وسعت شهرستان تبريز    118
7-5 . جمعيت  شهرستان تبريز    119
8-5 . شرايط اقليمي حاكم بر سايت    120
9-5 . میزان بارندگي    121
10-5 .  حرارت هوا    122
11-5 . ارتفاعات منطقه و توپوگرافي ها    122
12-5 . بـاد    123
نحوه ورزش باد درتبریز    123
13-5 . مطالعات زمين شناسي    124
14-5 . رطوبت نسبی    125
6 – آنالیز سایت    127
1-6 . شبكه معابر و دسترسي ها    127
1-1-6 . دسترسی های سواره و پیاده    127
2-6 . همسايگي ها    128
3-6 . شیب عمومی زمین    128
7 – روند طراحی    129
7 – 1 اسکیسهای اولیه    129
2-7 . نقشه ها و سایر مدارک طراحی    129
منابع    131

بخش مشخصات
 • حجم فایل : 5.73مگابایت
 • فرمت فایل :ورد آفیس (docs)
 • تعداد صفحه : 130 صفحه
 • منبع : معمآرک
 • رمز عبور : ندارد
  • پشتیبانی:
   تلفن :09147582237
   ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com
بخش آموزش

 

 

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 14,025 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
resaleh-----edari-----tejari-----tafrihi----_451932_3925.zip5.6 MB

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری که داری 269 صفحه است و شامل فهرست زیر میباشد: فهرست مطالبعنوان صفحه چکيده ‌قمقدمه: 1روند انجام پروژه 1طرح مساله 1روند تحقيق 2پيش فرض پژوهش 3روش پژوهش 4مطالعات کتابخانه اي: 4مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير: 5مطالعات ميداني: 5مصاحبه هاي تخصصي: 6پيشينه پژوهش 6فصل 1 - مطالعات پايه و شناخت موضوع 8تعاريف و مفاهيم پايه 9مقدمه 9طرح مساله و اهميت موضوع پژوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان

رساله طراحی معماری مدرسه

رساله طراحی معماری مدرسه دانلود رساله پایان نامه مدرسه   در این بخش رساله پایان نامه معماری با موضوع مدرسه را برای دانلود شما دوستان گرامی قرار داده ایم که فهرست مطالب آن به شرح زیر است:برای مشاهده فهرست مطالب و همچنین سایر جزئیات این رساله به ادامه مطلب رجوع فرمایید: فهرست مطالب در ادامه مطلب فهرست مطالب عنوانتشکر وقدردانیمقدمه1چکیده مطالب رساله2  فصل اولشناخت جغرافیایی تاریخی  فرهنگی و اجتمایی شهرستان سر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,920 تومان

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی این رساله به دلیل نوع پژوهش بنیادی آن در باب پدیده‌ها و نظریه‌ها و استفاده از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی, از نوع نظری می‌باشد. در این بخش گردآوری اطلاعات از مجموع مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و نیز گفتگو و تبادل نظر با اساتید هنر و معماری حاصل شده و با استنتاج از نظریه‌ها به بیان معماری رسیده‌ایم. در ادامه با استفاده از نتایج تحقیق نظری به ساختار و الگوی مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,750 تومان

رساله کامل طراحی ساختمانهای اداری

رساله کامل طراحی ساختمانهای اداری رساله با عنوان : ساختمان های اداری و نحوهی طراحی معماری آن ؛که یک رساله کامل در زمینه طراحی ساختمانهای اداری میباشد و که محتوای آن شامل ؛ فهرست زیر است:فهرست مطالبعنوان                                        صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول : کلیات 1-1-ضرورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,175 تومان
فایل های خود را بفروشید
محصول دانلودی: پاورپوینت 6 بنای مهم بین النهرین تعداد اسلاید: 44 قابل ویرایش: می باشد کیفیت محصول: ******* ...
در این مجموعه 65 عکس با کیفیت و با حجم پایین نسبت به کیفیت عکس ها قرار گرفته که شامل نماهای داخلی سینما می باشد که گرد هم آمده اند. دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمرانموضوع : مجموعه 65 عکس از نماهای داخلی سینمافرمت : jpg حجم : 15.3 MB ...
رشد فزاينده جمعيت جهان آثار اساسي واغلب فاجعه آميزي بر زيستگاههاي طبيعي كره زمين داشته است . مصرف بي رويه انرژي ،تخريب جنگلها وانقراض گونه هاي گياهي وجانوري ازپيامدهاي آن مي باشد . نگراني درباره آينده محيط زيست کره زمين و منابع آن حقيقتي انکارناپذير است که امروز توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است . بسياري بر اين باورند كه رشد بي رويه جمعيت ؛ منجربه شهر نشيني ودر نتيجه مصرف بيش ?