فروشگاه جامع پروژه های معماری
دانلود بهترین پروژه های دانشجویی معماری مرجع پروژه های معماری معمآرک معدن پروژه های معماری وبسایت معمآرک مرجع دانلود های معماری

دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی به صورت فایل word

دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی به صورت فایل word

پیش گفتار:

موسیقی و معماری :    
نگاهی گذرا به معماری و موسیقی در بستر تحولات اجتماعی در اروپا
"فرهنگ پدیده¬ای است که کیفیت زندگی را ارتقا می¬دهد". این جامع¬ترین، فشرده¬ترین و در عین حال گویاترین تعریفی است که از فرهنگ یافته¬ام و گمان می¬کنم برای بررسی ارتباطات موجود میان معماری و موسیقی به عنوان دو عامل از اصلی¬ترین عوامل سازنده فرهنگ طی تاریخ جوامع بشری، باید تعریفی را که از فرهنگ در ابتدا ارائه دادم، بیشتر بشکافم. بشر می¬توانست هنوز هم در غار زندگی کند و زندگی شبه حیوانی انسان¬ها بر روی کره زمین ادامه می¬یافت. چنان که در جنگل¬های آمازون و یا بعضی جزایر اقیانوسیه هنوز هم می¬توان شاهد تداوم زندگی انسان¬ها در ابتدایی¬ترین شکل آن بود. آنچه ما را از غارنشینی به ساکن شدن در شهرها و بناهایی کشاند که آنها را شاهکارهای ذهن خلاق بشر می¬دانیم، فقط دانش معماری نبود ـ که معماری خود جزئی از فرهنگ است ـ بلکه شکل گرفتن هرچه بیش¬تر فرهنگ جوامع انسانی بود که مبتنی بر تعریفی که ارائه شد طبعاً ارتقاء ـ کیفیت ـ زندگی انسانها را به همراه داشت. و دانش معماری نیز که خود از اصلی¬ترین ستون¬های سازنده فرهنگ است، به ناچار از توابع این ارتقاء کیفی بود.

 

'فهرست مطالب                                           شماره صفحات

 • فصل اول : فرهنگ ، هنر و پژوهش
 • 1- فرهنگ    1
 • پیشگفتار    9
 • فرهنگ، شناخت و بینش :    9
 • واژه فرهنگ :    10
 • مفهوم فرهنگ :    12
 • اصطلاح فرهنگ در ادبیات فارسی :    12
 • برابر واژه فرهنگ در زبان های اروپایی :    13
 • برابر واژه فرهنگ در زبان عربی :    13
 • تعریف و تبیین فرهنگ :    13
 • ویژگیهای فرهنگ :    15
 • فرهنگ مادی و غیر مادی :    17
 • عناصر فرهنگی :    18
 • تغییرات فرهنگی :    18
 • فرهنگ و تمدن :    18
 • فرهنگ و شخصیت :    19
 • فرهنگ و هنرهای زیبا :    19
 • 2- هنر    20
 • تعریف هنر :    20
 • دسته بندی هنرها :    21
 • ریشه های هنر :    21
 • هنرهای زیبا :    22
 • هنر معماری :    23
 • نتیجه گیری :    23
 • تعریف موسیقی    24
 • واژه موسیقی :    24
 • اجرای موسیقی :    24
 • موسیقی نظری (تئوریک) :    25
 • علائم ثبت زبان موسیقی :    25
 • اسامی نتها :    26
 • نتها در زبانهای گوناگون :    26
 • صدا و موسیقی :    26
 • سازها و صداها :    27
 • انعکاس در موسیقی :    27
 • شناخت مفاهیم و انواع موسیقی :    27
 • مفاهیم عمومی موسیقی :    27
 • اصول و مبانی آهنگسازی و موسیقی :    33
 • فرم در موسیقی :    33
 • تم در موسیقی :    33
 • ایستایی و پویایی در موسیقی :    34
 • انواع موسیقی :    34
 • موسیقی محلی :    34
 • موسیقی ضربی ـ ضربدار :    35
 • موسیقی کلیسایی یا روحانی :    35
 • موسیقی مذهبی ایرانی :    36
 • موسیقی یکنواخت :    36
 • موسیقی توصیفی :    36
 • موسیقی دراماتیک :    37
 • موسیقی سنتی :    37
 • موسیقی کلاسیک :    37
 • موسیقی معماری :    37
 • موسیقی افقی :    38
 • موسیقی الکترواکوستیک :    38
 • موسیقی الکترونیک :    38
 • موسیقی تصادفی :    38
 • سازهای موسیقی کلاسیک :    39
 • سازشناسی غربی :    39
 • معرفی مهمترین سازهای ایران و جهان :    39
 • موسیقی و رنگ :    46
 • نقش موسیقی در زندگی :    47
 • قدرت شفابخشی صدا (صدای شفابخش، نوای شفابخش) :    47
 • صدا یک سلول زنده است :    48
 • موسیقی و انسان :    49
 • فصل دوم : مبانی نظری طرح
 • 1-2- موسیقی و فرهنگ :    52
 • موسیقی و معماری :    52
 • پیوند و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی :    52
 • چرا بین این دو حوزه خلاقه، یعنی موسیقی و معماری چنین پیوندی وجود دارد؟    53
 • جدول پیوندهای موسیقی و معماری :    54
 • (معماری سبز)    56
 • -معماری پایدار    56
 • کلیات و اهداف در معماری سبز:    58
 • اصول معماری سبز:    61
 • اصل اول: حفاظت از انرژی    61
 • اصل دوم: کار با اقلیم    61
 • اصل سوم: کاهش استفاده از منابع جدید    62
 • اصل چهارم: احترام به کاربران    63
 • اصل پنجم: احترام به سایت    64
 • اصل ششم:کل گرایی    65
 • طراحی پایدار :    65
 • ساختمان سبز:    66
 • موضوعات مطرح در معماری سبز :    67
 • دستورالعمل اجرائی معماری سبز:    68
 • مصالح سبز :    68
 • تاسیسات سبز:    69
 • معماران شاخص:    69
 • توسعه پایدار:    69
 • معانی لغوی واژه پایداری:    71
 • مفهوم توسعه پایدار :    71
 • مزایای توسعه پایدار :    71
 • اهداف توسعه پایدار :    72
 • فصل سوم : صوت
 • 3- صوت    73
 • انتشار صدا :    73
 • تاثیر شرایط محیطی بر صدا :    73
 • تاثیر باد :    74
 • تاثیر دما :    74
 • دیوارههای بازدارنده صدا :    75
 • انعکاس صدا :    77
 • بازتاب از سطوح مسطح :    78
 • بازتاب از سطوح منحنی :    78
 • جذب صدا :    80
 • انواع جذب کنندههای صوتی :    81
 • جذبکنندههای متخلخل :    81
 • جذبکنندههای پوستهای :    83
 • جذب کنندههای روزنهدار :    85
 • دیوارهای چند جداره با لایه هوا :    87
 • تاثیر بازشوها در میزان انتقال صدا :    88
 • تغییرات کاهش صدا در جداکنندههای تک لایهای :    89
 • تغییرات کاهش صدا در جداکنندهای چند لایهای :    89
 • کنترل نوفه هوا برد از طریق درها :    91
 • کنترل نوفه کوبهای ناشی از سقف :    92
 • فصل چهارم : آکوستیک
 • 4- آکوستیک در تالار    94
 • 1-4- مقدمه    94
 • آکوستیک در تالار :    96
 • بازتابندههای صوتی :    97
 • پخشایندههای صوتی :    100
 • اشکالات مهم آکوستیکی :    101
 • پژواک ناخواسته :    101
 • پژواک ردیفی :    102
 • امواج ساکن :    102
 • تمرکز صدا :    103
 • فضاهای الحاقی :    104
 • ملاحضات طراحی آکوستیکی :    104
 • شکل سالن :    105
 • حجم سالن :    106
 • فصل پنجم : سیستم های تقویت صدا
 • 5- سیستمهای الکترونیکی تقویت صدا    107
 • 1-5- مقدمه    107
 • میکروفون :    108
 • آمپلی فایر :    109
 • بلندگو :    109
 • تعیین مکان بلندگوها :    110
 • استریوفونیک :    111
 • فصل ششم : بررسی نمونه فرهنگسرا
 • طرح فرهنگسراها در ایران    114
 • نمونه های داخلی:    116
 • خانه موسیقی تهران :    116
 • تالار وحدت (تالار رودکی سابق) تهران    116
 • تئاتر شهر ، تهران :    118
 • پروژه مرکز موسیقی تهران :    119
 • نمونه خارجی:    120
 • خانه اپرای سیدنی    120
 • خانه اپرای باستیل :    121
 • مرکز موسیقی لس آنجلس :    122
 • فصل هفتم : بررسی اقلیم منطقه
 • 1-7- مطالعات عمومی شهر تهران    125
 • ویژگیهای شهر تهران    125
 • موقعیت طبیعی شهر تهران    125
 • ویژگیهای اقلیمی شهر تهران    125
 • شرایط حرارتی در فضاهای آزاد :    130
 • شرایط حرارتی در فضاهای داخلی    131
 • توپوگرافی :    132
 • آبهای زیرزمینی :    133
 • زمین شناسی :    133
 • خطر زمین لرزه گسترده تهران :    134
 • جهت گیری ساختمان در رابطه با اقلیم :    134
 • تحلیل جهت گیری ساختمان در رابطه با خورشید    135
 • فرم ساختمان دررابطه با اقلیم :    139
 • سایه بان متناسب:    139
 • سایه بان های طبیعی    142
 • ضوابط طراحی، مصالح ساختمانی :    143
 • تهران از دیدگاه آمار جمعیتی :    145
 • منطقه یک تهران    146
 • اهمیت انتخاب منطقه یک :    146
 • کاربری فرهنگی :    147
 • هویت(شخصیت)  :    148
 • ویژگیهای منطقه یک    148
 • جمعیت منطقه یک    149
 • وضع موجود فضای سبز در منطقه    149
 • سلسله مراتب شبکه ارتباطی :    149
 • میدانها و تقاطع های مشکل زا    151
 • مسیرها و ایستگاههای موجود مترو در منطقه :    151
 • سوانح طبیعی منطقه یک :    155
 • فصل یازدهم :معرفی و تحلیل سایت
 • 1-8- توصیف سایت    160
 • موقعیت مکانی سایت    160
 • تعریف هندسه سایت    162
 • ابعاد زمین :    162
 • پوشش گیاهی سایت :    163
 • دسترسیها و اطراف سایت    164
 • فصل هشتم : بررسی ضوابط و طراحی
 • پیشگفتار:    165
 • کتابخانه :    165
 • سن (جایگاه):    170
 • ضوابط آکوستیکی در سالن ها:    170
 • نمایشگاه ها و گالری ها:    172
 • اتاقهای اداری:    175
 • نمازخانه:    176
 • پارکینگ:    176
 • نتیجه گیری    179
 • فصل نهم : برنامه فیزیکی طرح
 • پیشگفتار:    180
 • دیاگرام فضایی :    183
 • فصل دهم : مباحث فنی پروژه
 • 1-10- مباحث فنی پروژه    188
 • بررسی سازه طرح:    188
 • سازه فضاکار(سازه فضایی ) :    189
 • بررسی سیستم های تاسیسات    191
 • فن کوئل :    191
 • هوارسان:    191
 • تاسیسات آبرسانی    192
 • تاسیسات فاضلاب    193
 • سیستم اعلام حریق    193
 • سیستم اطفای حریق    194
 • سیستم صوتی    194
 • تاسیسات برقی    195
 • فصل یازدهم : معرفی و تحلیل سایت
 • 1-11- معرفی و تحلیل سایت    197
 • فصل دوازدهم : معرفی طرح معماری
 • 1-12- معرفی طرح معماری    200
 • روند طراحی    200
 • منابع و مأخذ    203
بخش مشخصات
 • حجم فایل : 17.00 مگابایت
 • فرمت فایل : ورد docs
 • تعداد اصفحه : 192 صفحه
 • منبع : معمآرک
 • رمز عبور : ندارد
 • پشتیبانی:
  تلفن :09147582237
  ایمیل:esmaeel.s.aref@gmail.com
بخش آموزش
 • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
 • درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
 • بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
 • برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید

 


اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,810 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
resale-farhangsaraye-moosigi_712452_9814.zip16.6 MB

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری که داری 269 صفحه است و شامل فهرست زیر میباشد: فهرست مطالبعنوان صفحه چکيده ‌قمقدمه: 1روند انجام پروژه 1طرح مساله 1روند تحقيق 2پيش فرض پژوهش 3روش پژوهش 4مطالعات کتابخانه اي: 4مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير: 5مطالعات ميداني: 5مصاحبه هاي تخصصي: 6پيشينه پژوهش 6فصل 1 - مطالعات پايه و شناخت موضوع 8تعاريف و مفاهيم پايه 9مقدمه 9طرح مساله و اهميت موضوع پژوه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان

دانلود رساله معماری خانه سالمندان در قالب فایل ورد

دانلود رساله معماری خانه سالمندان در قالب فایل ورد رساله خانه سالمندان: چکیده: مقصود از جمع آوری این اطلاعات ارائه رهنمودهای طراحی معماری برای یک خانه سالمندان مناسب است که از ذهن و جسم سالمی برخوردار می باشند و یا از برخی جنبه ها دارای معلولیت جسمی می باشند و احتیاج به مراقبت پزشک ، بهداشت و تغذیه دارند . برای مطالعات میدانی خود 5 نمونه خانه و مجموعه سالمندان را انتخاب و تحلیل و بررسی نموده ام . در ایران سن 65 سالگی را شروع سالمندی در نظر می گیرن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان

دانلود رساله طراحی معماری فرودگاه

دانلود رساله طراحی معماری فرودگاه چکیده فرودگاه يكي از انگشت شمار بناهايي است كه سر تا پا مدرن است . فرودگاه و ساختمان اصلي آن ، يعني پايانه مسافري فاقد هر گونه بيشينه اي است . پايانه مسافري معمولا عبارت بود از ساختماني بزرگ و چهار گوش ، بعضاً با سيستم جاده اي دو سطحي در قسمت زميني و يك تراس زميني پر زرق و برق كه مستقيماً به قسمت هوايي دسترسي و اشراف داشته ، برج كنترل ساختماني مجزا بود مشرف به باندهاي پرواز و سكوها. ساختمانهاي جن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,640 تومان

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری چکيده : هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی  و اجتماعي در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,025 تومان

رساله طراحی معماری مدرسه

رساله طراحی معماری مدرسه دانلود رساله پایان نامه مدرسه   در این بخش رساله پایان نامه معماری با موضوع مدرسه را برای دانلود شما دوستان گرامی قرار داده ایم که فهرست مطالب آن به شرح زیر است:برای مشاهده فهرست مطالب و همچنین سایر جزئیات این رساله به ادامه مطلب رجوع فرمایید: فهرست مطالب در ادامه مطلب فهرست مطالب عنوانتشکر وقدردانیمقدمه1چکیده مطالب رساله2  فصل اولشناخت جغرافیایی تاریخی  فرهنگی و اجتمایی شهرستان سر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,920 تومان

پروژه کامل رساله مجتمع مسکونی

پروژه کامل رساله مجتمع مسکونی پروژه آماده رساله مجتمع مسکونی ؛ که در زیر فهرست محتوای آن را ذکر کرده ایم: فهرست مطالبعنوان : صفحه :چکیده : 10فصل اول:شناخت موضوع 11طرح موضوع و اهمیت آن 12علت انتخاب موضوع 12 اهداف تحقیق 13روش تحقیق 14روان شناسی محیط های مسکونی 15سکونتگاه چیست؟ 15مسکن 16عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی 17فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم 18اقلیم و تاثیر آن بر معماری 19ویژگی معماری بومی مناطق سرد 22انتخاب مصالح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,175 تومان

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی این رساله به دلیل نوع پژوهش بنیادی آن در باب پدیده‌ها و نظریه‌ها و استفاده از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی, از نوع نظری می‌باشد. در این بخش گردآوری اطلاعات از مجموع مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و نیز گفتگو و تبادل نظر با اساتید هنر و معماری حاصل شده و با استنتاج از نظریه‌ها به بیان معماری رسیده‌ایم. در ادامه با استفاده از نتایج تحقیق نظری به ساختار و الگوی مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,750 تومان

رساله کامل طراحی ساختمانهای اداری

رساله کامل طراحی ساختمانهای اداری رساله با عنوان : ساختمان های اداری و نحوهی طراحی معماری آن ؛که یک رساله کامل در زمینه طراحی ساختمانهای اداری میباشد و که محتوای آن شامل ؛ فهرست زیر است:فهرست مطالبعنوان                                        صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول : کلیات 1-1-ضرورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,175 تومان
فایل های خود را بفروشید
محصول دانلودی: پاورپوینت 6 بنای مهم بین النهرین تعداد اسلاید: 44 قابل ویرایش: می باشد کیفیت محصول: ******* ...
در این مجموعه 65 عکس با کیفیت و با حجم پایین نسبت به کیفیت عکس ها قرار گرفته که شامل نماهای داخلی سینما می باشد که گرد هم آمده اند. دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمرانموضوع : مجموعه 65 عکس از نماهای داخلی سینمافرمت : jpg حجم : 15.3 MB ...
رشد فزاينده جمعيت جهان آثار اساسي واغلب فاجعه آميزي بر زيستگاههاي طبيعي كره زمين داشته است . مصرف بي رويه انرژي ،تخريب جنگلها وانقراض گونه هاي گياهي وجانوري ازپيامدهاي آن مي باشد . نگراني درباره آينده محيط زيست کره زمين و منابع آن حقيقتي انکارناپذير است که امروز توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است . بسياري بر اين باورند كه رشد بي رويه جمعيت ؛ منجربه شهر نشيني ودر نتيجه مصرف بيش ?