فروشگاه جامع پروژه های معماری
دانلود بهترین پروژه های دانشجویی معماری مرجع پروژه های معماری معمآرک معدن پروژه های معماری وبسایت معمآرک مرجع دانلود های معماری

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

رساله معماری مجموعه فرهنگی و هنری به صورت فایل ورد و قابل ویرایش

رساله پایان نامه معماری مجموعه فرهنگی و هنری که داری 269 صفحه است و شامل فهرست زیر میباشد:

 • فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  چکيده ‌ق
  مقدمه: 1
  روند انجام پروژه 1
  طرح مساله 1
  روند تحقيق 2
  پيش فرض پژوهش 3
  روش پژوهش 4
  مطالعات کتابخانه اي: 4
  مطالعات آماري، نقشه ها و تصاوير: 5
  مطالعات ميداني: 5
  مصاحبه هاي تخصصي: 6
  پيشينه پژوهش 6

  فصل 1 - مطالعات پايه و شناخت موضوع 8
  تعاريف و مفاهيم پايه 9
  مقدمه 9
  طرح مساله و اهميت موضوع پژوهش 12
  تمدن و فرهنگ 13
  معاني “فرهنگي “و “ دائره المعارفي “ فرهنگ 14
  تعريف فرهنگ culture 16
  تعريف واژه “ فرهنگ “ درفرهنگ هاي فارسي 17
  تعريف فرهنگ نزدايرانيان 18
  1- دكترعلي شريعتي 18
  2. دكترمحمدعلي اسلامي ندوشن 19
  3. دكترعبدالكريم سروش 19
  4. استادمحمدتقي جعفري 19
  تعريف مقوله هنر 20
  تعريف هنر 20
  عناصر موجود در يك اثر هنري 21
  كليات هنر در مجموعه فرهنگی هنری 22
  طبقه بندي هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 25
  پيوند هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 26
  رابطه هنرها در مجموعه فرهنگی هنری 27
  تعريف مفهومي فرهنگ 29
  تعريف لغوي فرهنگ 31
  تقسيم‌بندي تعاريف فرهنگ: 32
  ضرورت پرداختن به فرهنگ 34
  ويژگيهاي فرهنگ : 35
  پيشينه مراکز فرهنگي 37
  لزوم ايجاد مراکز فرهنگي 40
  خود آگاهي فرهنگي 40
  زمينه هاي فرهنگي که دخالت در آنها امکان دارد 42
  آگاهي يافتن به محيط زيست از راه آموزش زيبايي شناسي 42
  شرکت در ايجاد محيط زيست فرهنگي 43
  شکلهاي جديد فرهنگي 43
  مفاهيم سياست فرهنگي در ايران 44
  گسترش فرهنگ 47
  استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ 48
  فراغت 50
  اوقات فراغت 50
  طبقه بندي اوقات فراغت 51
  کار کردهاي اوقات فراغت 51
  الف- تامين استراحت 52
  برخي آثار و نتايج اوقات فراغت 52
  عوامل موثر در برنامه ريزي فراغت 55
  نکات مورد توجه در ايجاد فضاي فراغتي 56
  فراغت، گردشگري و فرهنگ 57
  نمونه هاي گوناگون وقت گذراني 58
  نظاره و تماشا 59
  فعاليت هاي صحنه اي 61
  12- ضرورت مجموعه هاي فرهنگي 62
  - تقسيم بندي فضاهاي فرهنگي شهر 63
  تقسيم بندي خانه هاي فرهنگ و هنر 66

  فصل 2 - بررسي مباني نظري ماهيت مجموعه فرهنگی هنری 68
  حوزه هاي فعاليت مجموعه 69
  الف- آموزشي ب- فرهنگي ج- اداري د- خدماتي 69
  بخش آموزشي 69
  کانون هنرهاي تجسمي 70
  اهداف کانون هنرهاي تجسمي 70
  کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ 71
  اهداف کانون صنايع دستي در خانه فرهنگ 72
  کانون موسيقي در خانه فرهنگ 73
  اهداف کانون موسيقي در خانه فرهنگ 73
  کانون نمايش در خانه فرهنگ 74
  بخش فرهنگي در خانه فرهنگ 78
  بخش اداري در خانه فرهنگ 78
  بخش خدماتي در خانه فرهنگ 78
  طبقه بندي عام فضاهاي اصلي و فرعي در خانه فرهنگ 78
  فضاهاي آموزشي 79
  فضاهاي کمک آموزشي ( وابسته آموزشي) 79
  فضاهاي اداري، رفاهي و خدماتي 79

  فصل 3 - بررسي تطبیقی 80
  نمونه هاي موردي 80
  مجتمع فرهنگي فجر سنندج 81
  مجتمع فرهنگي بوعلي سيناي همدان 85
  فرهنگسراي خاوران 90
  زير زمين 94
  فرهنگسرا نگارستان (موزه قران) 95
  مجموعه مجموعه فرهنگی هنری سرو 96
  واحد آموزش 97
  واحد عکاسي 98
  واحد زبان 98
  واحد کامپيوتر 99
  کارگاه هنرهاي تجسمي 99
  واحد نگارخانه 99
  واحد کتابخانه: 99
  خانه مشق فرهنگسرا ي سرو 100
  نوار خانه موسيقي 100
  کانون قرآن 100
  کانون شعر و ادب فارسي 100
  کانون فيلم 101
  کانون شطرنج 101
  کانون تئأتر 101
  کانون موسيقي 101
  سالن ورزشي 102
  مهد کودک فرهنگسراي سرو 102
  امکانات رفاهي 103
  آمفي تئأتر شماره 1 (تراس تابستاني) 103
  آمفي تئأتر شماره 2 ( سالن اجتماعات) 103
  خانه فرهنگ مسجد جوادالائمه (ع) 103
  خانه فرهنگ شمس المعالي و دره المعالي 104
  خانه فرهنگ دردار 104
  خانه فرهنگ سلمان فارسي 105
  نگارخانه و خانه فرهنگ کوثر 105
  مجتمع ورزشي رفسنجان اثر آقاي ميرميران 106
  چايخانه سنتي (قهوه خانه ) – کانون هاي تحول آفرين 107
  مجموعه فرهنگي فرشچيان اصفهان 109
  پيش گفتار 110
  پيوند معماري و دنياي عرفان 111
  مجموعه‌ي فرهنگي رفسنجان 117
  مشخصات فني عمومي پروژه 118
  روابط و باورهاي اجتماعي 121
  مجموعه فرهنگي پمپيدو (پاريس) 122
  مرکز فرهنگي ژان ماري تجيبائو (نومهآ،کالدونياي جديد) 123
  مركز فرهنگي جان مري جيبائو ،نومئا 125

  فصل 4 - بررسي وضعيت كلي شهر تهران 129
  جمع آوري اطلاعات و بررسي در مورد تهران قديم و تهران جديد 130
  ويژگيهاي محيطي منطقه تهران 134
  ويژگيهاي اقليمي و جوي 135
  دما و تغييرات آن 135
  بارش و ميزان بارندگي 137
  رطوبت نسبي هوا 139
  باد 140
  تبخير 141
  تعداد روزهاي يخبندان 141
  تابش آفتاب 143
  4-8- موقعيت تابش خورشيد 144
  4-9- بادهاي غالب 144
  4-10- سرعت و جهت باد 145
  4-11- درجه حرارت ورطوبت نسبي 146
  برنامه هاي فيزيکي و شرح کاربريهاي طرح 146
  بخش فرهنگي 146
  بخش آموزشي 147
  بخش اداري 147
  بخش خدماتي 147

  فصل 5 - شناخت و بررسي عرصه طرح 148
  سايت شناسي 148
  شناخت و بررسي عرصه طرح 149
  سايت شناسي 149
  پلان محدوده سایت 150
  تصاویر داخلی از سایت 153
  جهت وزش باد مطلوب در سایت 155
  پلان کاربریهای محدوده سایت 155

  فصل 6 - بررسي استانداردهاي 156
  محيطي و فضايي 156
  ظرفيت راه خروج 157
  الف- واحد تصرف در بناهاي مختلف 157
  نيازها و استانداردهاي محيطي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي 160
  دماي فضاهاي داخلي ساختمان آموزشي وفرهنگي 161
  موارد حائز اهميت درطراحي اقليمي ساختمانهاي فرهنگي آموزشي 161
  جلوگيري از اتلاف حرارت 162
  سايه بان 166
  مصالح ساختماني 166
  استانداردهاي فضايي سالن آمفي‌تئاتر 167
  آکوستيک 167
  بنابراين خواسته يک معمار در طراحي آکوستيک 169
  روشنايي و نورپردازي 170
  ضوابط ايمني و حفاظتي 171
  ب) استانداردهاي فضايي قرائت‌خانه‌ آقايان و خانمها 172
  انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي 175
  مطالعه و مبلمان كتابخانه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد 175
  موجود بين آنها 175
  - انواع چيدمان مختلف ميز و صندلي مطالعه با مدول و اشكال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بين آنها 177
  ج) پاركينگ: 178
  آمفي تئاتر ( جزء فضاها) 179
  جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد 179
  چگونگي تعيين شيب کف سالن‌هاي نمايش 181
  جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها 181
  پشت صحنه 182
  جايگاه تماشاگران و تنظيم زواياي ديد 183
  جدول معرفي جزئيات طراحي رديف صندليها 188
  عرصه اداري ( استانداردها - جزء فضاها) 188
  استانداردها 188
  جزء فضاها 189
  نيازهاي فضايي در انواع چيدمان اتاق جلسات غير رسمي و رسمي 191
  عرصه خدماتي ( استانداردها - جزءفضاها) 191
  هواساز 191
  پارکينگ 191
  برنامه فيزيكي وايده هاي طراحي 191
  استانداردهاي فضايي پروژه 193
  8-1-1- معرفي حوزه هاي عملکردي پروژه 193
  حوزه مديريت و بخش هاي اداري مجموعه 194
  2) حوزه فعاليت هاي نمايشي و نمايشگاهي 194
  الف- فضاهاي نمايشگاهي 195
  ب- فضاهاي نمايشي 195
  3)حوزه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي 195
  حوزه فعاليت هاي عمومي و خدماتي 196
  آشنايي با استانداردهاي فضايي پروژه 197
  بخش اداري 203
  فضاهاي آموزش نظري 203
  سالن اجتماعات 204
  محل تماشاچيان 204
  محل نشستن 205
  راهروها 207
  نمايان کردن 207
  دکوراتيو 207
  سرسرا يا لابي 208
  اتاق رختكن (تنفس بازيگران) 208
  اتاق سخنراني 209
  ايمني از حريق 209
  اتاق پروژكتور و ملحقات آن 209
  كتابخانه 210
  گالري‌ها 212
  نورپردازي گالري‌ها 212
  رستوران 216

  فصل 7 - برنامه فيزيكي و ايده هاي طراحي 217
  بررسي سرانه ها، متراژفضاهاو برنامه فيزيکي 218
  برنامه فيزيکي طرح: (مشخص کردن فضاهاي اصلي و ريز فضاها به همراه سرانه و مساحت) 227
  2- شناخت معيارهاي موردنظر براساس مباني نظري طراحي 237
  8-3- ايده هاي اوليه و خطوط اصلي طرح 237
  گام چهارم) 237
  گام پنجم ) 237
  گام ششم ) 238
  گام هفتم ) 238
  گام هشتم ) 239
  شناخت و بررسي مصالح طرح 239
  شناخت سازه و تاسيسات طرح 240
  سالن اجتماعات 241
  کتابخانه 241
  رستوران 242
  اداري، آموزشي 242
  موتورخانه‌ 242
  تأسيسات برقي 243
  تأسيسات اطفاء حريق 243
  منابع و مأخذ 245
  فهرست منابع فارسي 245
  منابع اينترنتي : 248


بخش مشخصات
 • حجم فایل : 4.83 مگابایت
 • فرمت فایل : zip (ورد آفیس)
 • تعداد صفحات : 266 صفحه
 • منبع :ایرانتِکت
 • رمز عبور : ندارد
 • پشتیبانی:
  شماره تماس:09147582237
  ایمیل : ESMAEEL.S.AREF@GMAIL.COM
بخش آموزش
 • برای دانلود فایل ها از نرم افزار دانلود منیجر استفاده نمایید
 • درخواست ها و سوالات خود را در بخش نظرات و یا تماس با ما مطرح نمایید
 • بسیاری از سوالات و درخواست های کاربران در قسمت نظرات پاسخ داده شده است
 • برای انتشار آثار معماری خود در سایت از بخش تماس با ما در ارتباط باشید

اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,300 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
resale-memari-farhangi-v-honari_783051_1580.zip4.7 MB

دانلود رساله کامل معماری کتابخانه به صورت فایل ورد

دانلود رساله کامل معماری کتابخانه به صورت فایل ورد توضیحات:رساله معماری کتابخانه 199 صفحه فهرست مطالب:بیان ضرورت های طراحیبیان اهـداف طراحیتعریف فرهنگحوزه بنـدی فضاهای مورد نیاز و مخاطبین هر حوزهمبانی طراحی معماری و پـروژهفصل اول مطالعات پایهبخش اول : ارتباط و کتابخانهتعریف ارتباطارتباط و هوشیار سازی اجتماعیکتابخانه و فرایند ارتباط:کتابخانه، نهادی اجتماعیکارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانهنقش کتابخانه در سواد آموزیبخش دوم: فرهنگفرهنگ در لغتتعر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,875 تومان

دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی به صورت فایل word

دانلود رساله فرهنگسرای موسیقی به صورت فایل word پیش گفتار: موسیقی و معماری :    نگاهی گذرا به معماری و موسیقی در بستر تحولات اجتماعی در اروپا"فرهنگ پدیده¬ای است که کیفیت زندگی را ارتقا می¬دهد". این جامع¬ترین، فشرده¬ترین و در عین حال گویاترین تعریفی است که از فرهنگ یافته¬ام و گمان می¬کنم برای بررسی ارتباطات موجود میان معماری و موسیقی به عنوان دو عامل از اصلی¬ترین عوامل سازنده فرهنگ طی تاریخ جوامع بشری، ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,810 تومان

دانلود رساله معماری خانه سالمندان در قالب فایل ورد

دانلود رساله معماری خانه سالمندان در قالب فایل ورد رساله خانه سالمندان: چکیده: مقصود از جمع آوری این اطلاعات ارائه رهنمودهای طراحی معماری برای یک خانه سالمندان مناسب است که از ذهن و جسم سالمی برخوردار می باشند و یا از برخی جنبه ها دارای معلولیت جسمی می باشند و احتیاج به مراقبت پزشک ، بهداشت و تغذیه دارند . برای مطالعات میدانی خود 5 نمونه خانه و مجموعه سالمندان را انتخاب و تحلیل و بررسی نموده ام . در ایران سن 65 سالگی را شروع سالمندی در نظر می گیرن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری

دانلود رساله مجتمع تجاری - تفریحی - اداری چکيده : هدف از طراحي مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی ايجاد محيطي خوشايند براي خريد کالا؛ دريافت خدمات اداری ، تفریح و تفرج و ارتباط انسانها با يکديگر است. براي رسيدن به اين هدف ابتدا نگاهي گذرا به تاريخچه تجارت و ايران ، پیشینه و تاریخچه فضاها و نظامات اداری ، اوقات فراغت و تفریح و تاريخچه ايجاد مجموعه‌هاي تجاري اداری تفریحی  و اجتماعي در ايران وتبریز داريم و سير تکامل و ويژگيهاي اين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,025 تومان

پروژه کامل رساله مجتمع مسکونی

پروژه کامل رساله مجتمع مسکونی پروژه آماده رساله مجتمع مسکونی ؛ که در زیر فهرست محتوای آن را ذکر کرده ایم: فهرست مطالبعنوان : صفحه :چکیده : 10فصل اول:شناخت موضوع 11طرح موضوع و اهمیت آن 12علت انتخاب موضوع 12 اهداف تحقیق 13روش تحقیق 14روان شناسی محیط های مسکونی 15سکونتگاه چیست؟ 15مسکن 16عوامل مؤثر بر مجموعه های مسکونی 17فصل دوم :معرفی منطقه و سایت و اقلیم 18اقلیم و تاثیر آن بر معماری 19ویژگی معماری بومی مناطق سرد 22انتخاب مصالح ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,175 تومان

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی

دانلود رساله معماری موزه مردم شناسی این رساله به دلیل نوع پژوهش بنیادی آن در باب پدیده‌ها و نظریه‌ها و استفاده از روشهای استدلال و تحلیل عقلانی, از نوع نظری می‌باشد. در این بخش گردآوری اطلاعات از مجموع مطالعات کتابخانه‌ای و اطلاعات میدانی و نیز گفتگو و تبادل نظر با اساتید هنر و معماری حاصل شده و با استنتاج از نظریه‌ها به بیان معماری رسیده‌ایم. در ادامه با استفاده از نتایج تحقیق نظری به ساختار و الگوی مو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,750 تومان

رساله کامل طراحی ساختمانهای اداری

رساله کامل طراحی ساختمانهای اداری رساله با عنوان : ساختمان های اداری و نحوهی طراحی معماری آن ؛که یک رساله کامل در زمینه طراحی ساختمانهای اداری میباشد و که محتوای آن شامل ؛ فهرست زیر است:فهرست مطالبعنوان                                        صفحهچکیده1مقدمه2فصل اول : کلیات 1-1-ضرورت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,175 تومان

رساله کامل دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری پایدار

رساله کامل دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری پایدار رساله 124 صفحه ای دانشکده هنر و معماری: با فهرست موضوعات زیر: برای دالود شما قرار داده ایم مقدمه    5 تعریف دانشگاه    6 تعریف دانشکده    7 تاریخچه دانشگاه و دانشکده در جهان    9 اولین دانشگاه ایران    15 معماری    16 آموزش معماری در جهان    18 رشته معماری    19 خاص‌ترين ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,300 تومان
فایل های خود را بفروشید
محصول دانلودی: پاورپوینت 6 بنای مهم بین النهرین تعداد اسلاید: 44 قابل ویرایش: می باشد کیفیت محصول: ******* ...
در این مجموعه 65 عکس با کیفیت و با حجم پایین نسبت به کیفیت عکس ها قرار گرفته که شامل نماهای داخلی سینما می باشد که گرد هم آمده اند. دروس مربوطه دانشگاهی : معماری و عمرانموضوع : مجموعه 65 عکس از نماهای داخلی سینمافرمت : jpg حجم : 15.3 MB ...
رشد فزاينده جمعيت جهان آثار اساسي واغلب فاجعه آميزي بر زيستگاههاي طبيعي كره زمين داشته است . مصرف بي رويه انرژي ،تخريب جنگلها وانقراض گونه هاي گياهي وجانوري ازپيامدهاي آن مي باشد . نگراني درباره آينده محيط زيست کره زمين و منابع آن حقيقتي انکارناپذير است که امروز توجه جهانيان را به خود معطوف داشته است . بسياري بر اين باورند كه رشد بي رويه جمعيت ؛ منجربه شهر نشيني ودر نتيجه مصرف بيش ?